Chất lượng trên tàu đánh bắt

Sæplast 160 liter containerThùng cách nhiệt SÆPLAST bảo vệ nguyên liệu của bạn đến khâu chế biến cuối cùng.

Các khách hàng của chúng tôi đã nhận ra rằng bảo quản mẻ cá đánh bắt từ bước đầu tiên là điều vô cùng cần thiết để đảm bảo được chất lượng trong chuỗi thực phẩm. Chất lượng một khi đánh mất thì không bao giờ có thể lấy lại được và điều này ảnh hưởng sâu sắc đến khâu chế biến sau cùng.

SÆPLAST đã hợp tác với các công ty đánh bắt tại Trung Quốc để phát triển một thương hiệu thùng cách nhiệt mới nhằm giải quyết thực trạng là một tỷ lệ lớn cá đánh bắt đã bị hư hỏng khi đến được bờ.

Bằng việc sử dụng thùng SÆPLAST 160L trên tàu đánh bắt cá sẽ đảm bảo được chất lượng đánh bắt và tỷ suất lợi nhuận.Cá rất dễ hỏng khi nhiệt độ thay đổi. Vì vậy, kiểm soát được nhiệt độ là vấn đề cốt lõi. Cá bảo quản không đúng cách sẽ bị ươn và không an toàn cho người tiêu dùng.

Các khách hàng của chúng tôi đã đạt được các lợi thế cạnh tranh bằng cách sử dụng thùng SÆPLAST trên biển và cập cảng. Hãy lên tàu và nâng giá cho sản phẩm của bạn.